Bibelhistorien.no

10 spørsmål og svar

kort, enkelt, oversiktlig 

*

Jesus Kristus oppfylte frelses-løftene i GT,   og opprettet den nye frelses-pakten i NT.

Bibelen - "biblia" på gresk betyr samling av bøker eller skrifter - og består av to hoveddeler:

 

(GT) Det gamle testamentet 

er en samling av 39 jødiske skrifter som bl.a. inneholder de 10 budene, salmene og profetiene om frelserkongen Messias (Kristus).

 

(NT) Det nye testamentet 

har 27 skrifter på gresk som forklarer at løftene i GT ble oppfylt av Jesus. Han opprettet den nye frelsespakten for jødene og alle folkeslag.

 

Den kristne bibelen består av både GT og NT med til sammen 66 skrifter. 


 

Bibelen på internett:

www.bibel.no

 

Lenker:


www.kristentro.no

www.velsignet.com

www.oneminuteblessing.com


Kontakt:

post@bibelhistorien.no


© www.bibelhistorien.no

-   Magne AN Vagnes
Illustrasjoner av Gustave Doré


Enkel tidslinje for Bibelhistorien


I dag:

Evangeliet forkynnes for alle folkeslag over hele jorden.


   30 – Pinsen: Den første menigheten grunnlegges i Jerusalem.

   30 – Påsken: Jesus blir korsfestet, dør, oppstår fra graven og drar til Himmelen.

   27 – Jesus forkynner at Guds rike er kommet.

     0 – Jesus blir født. Messias-profetiene oppfylles.


Før vår tidsregning - f.Kr:


    63 – Augustus blir keiser i Romerike.

    68 – Israel erobres av Romerike.

  168 – Uavhengig jødisk stat i hundre år.

  333 – Alexander den store legger landet under gresk herredømme.

  720 – 530 Folket bortføres til Assyria og Babylon. Tilbakevending, begrenset selvstyre.

  800 – 700 Profetene forutser den kommende frelserkongen - Messias.

  930 – Landet deles i to riker etter kong Salomos død: Israel og Juda.

1000 – Kong David erobrer Jerusalem og gjør byen til Israels hovedstad.

1450 – Josva inntar Kanaan, som får navnet Israel.

1400 – Moses fører israelittene ut av Egypt.

1800 – Jakob og 12 sønner bosetter seg i Egypt. Israelittene blir slaver i 400 år.

2000 – 1800 Abraham, Isak og Jakob blir stamfedre for israelittene.

2400 – Noa redder familien og dyreartene fra syndfloden.

4000 – Gud skaper himmelen og jorden, Adam og Eva.


(Alle årstall er omtrentlige. Kilde: Halleys Bibelhåndbok.)