Bibelhistorien.no

10 spørsmål og svar

kort, enkelt, oversiktlig 

*

Jesus Kristus oppfylte frelses-løftene i GT,   og opprettet den nye frelses-pakten i NT.

Bibelen - "biblia" på gresk betyr samling av bøker eller skrifter - og består av to hoveddeler:

 

(GT) Det gamle testamentet 

er en samling av 39 jødiske skrifter som bl.a. inneholder de 10 budene, salmene og profetiene om frelserkongen Messias (Kristus).

 

(NT) Det nye testamentet 

har 27 skrifter på gresk som forklarer at løftene i GT ble oppfylt av Jesus. Han opprettet den nye frelsespakten for jødene og alle folkeslag.

 

Den kristne bibelen består av både GT og NT med til sammen 66 skrifter. 


 

Bibelen på internett:

www.bibel.no

 

Lenker:


www.kristentro.no

www.velsignet.com

www.oneminuteblessing.com


Kontakt:

post@bibelhistorien.no


© www.bibelhistorien.no

-   Magne AN Vagnes
Illustrasjoner av Gustave Doré


Satan: ødeleggeren


Hvem eller hva er Satan?


Før Gud skapte noe materielt, skapte han den åndelige Himmelen med hærskarer av åndelige tjenere som kalles engler. Gud skapte englene med følelser, tanke og vilje. De kunne selv bestemme hvordan de ville forholde seg til hans allmakt.


Engelen Helel på hebraisk, eller Lucifer på latinsk som betyr "lysbærer", var en tjenende ånd i høy posisjon. Han ble stolt og begjærte Guds posisjon over skaperverket. Lucifer ble ikke skapt ond, men han valgte bevisst å utfordre Guds suverenitet.  - Jeg vil stige opp på haugen av skyer og gjøre meg lik Den høyeste (Jesaja 14, 14).


Da ble han kalt Satan, som på hebraisk betyr "motstanderen". Hans taktikk var list og løgn, derfor kalles han også "fristeren" og "løgnens far".  Han lokket andre engler til opprør og frafall fra Gud. De falne englene kalles demoner og ble Satans tjenende ånder (Johannes 8, 44).


Satan og demonene mistet sine posisjoner i Himmelen og falt til et lavere nivå, som kalles "himmelrommet over jorden". Herfra angriper og anklager Satan stadig menneskene overfor Gud, derfor kalles han også for Djevelen, som på gresk betyr "baktaleren" (Efeserne 6, 12).


Satans hensikt var å erobre Guds trone i himmelen, men det er umulig å beseire Gud. Likevel klarte han ved list å få makt over menneskene og overtok deres autoritet over jorden – (se: Synden). Derfor kalles Satan for "denne verdens fyrste" (Lukas 4,7).