Bibelhistorien.no

10 spørsmål og svar

kort, enkelt, oversiktlig 

*

Jesus Kristus oppfylte frelses-løftene i GT,   og opprettet den nye frelses-pakten i NT.

Bibelen - "biblia" på gresk betyr samling av bøker eller skrifter - og består av to hoveddeler:

 

(GT) Det gamle testamentet 

er en samling av 39 jødiske skrifter som bl.a. inneholder de 10 budene, salmene og profetiene om frelserkongen Messias (Kristus).

 

(NT) Det nye testamentet 

har 27 skrifter på gresk som forklarer at løftene i GT ble oppfylt av Jesus. Han opprettet den nye frelsespakten for jødene og alle folkeslag.

 

Den kristne bibelen består av både GT og NT med til sammen 66 skrifter. 


 

Bibelen på internett:

www.bibel.no

 

Lenker:


www.kristentro.no

www.velsignet.com

www.oneminuteblessing.com


Kontakt:

post@bibelhistorien.no


© www.bibelhistorien.no

-   Magne AN Vagnes
Illustrasjoner av Gustave Doré


Profetiene om Messias


Hva var profetenes budskap?


Gud ga menneskeheten det første løftet om frihet fra Satans makt allerede i Edens hage, straks etter syndefallet. Gud kunngjorde at han ville "knuse slanges hode"  (1. Mosebok 3,15).


Kong David skrev mange salmer om den kommende Messias - den mektige kongen som skulle lede Israel etter Guds vilje og beskytte det mot fiender. Salme 23 en vakker beskrivelse av Messias som folkets hyrde: - Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe.


Profeten Jesaja fikk mange syner om Messias’ komme fra Himmelen til jorden som et menneskebarn: - For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste.  Så skal herreveldet være stort og freden uten ende over Davids trone og hans kongerike. Han skal gjøre det fast og holde det oppe ved rett og rettferdighet fra nå og for alltid. Herren over hærskarene skal gjøre dette i sin brennende iver (Jesaja 9, 6 -7).


Jesaja beskrev Messias også som Guds offerlam for menneskenes synder: - Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet. (Jesaja 53, 5).


Også kong David forutså at Messias skulle ofres for folkets synder, men at Gud ville reise ham fra døden og hente ham tilbake til Himmelen. Slik ville Messias bli Frelseren for alle mennesker (Apostlenes gjerninger 2, 29-36).


(Jesaja levde ca. 750 f.Kr)