Bibelhistorien.no

10 spørsmål og svar

kort, enkelt, oversiktlig 

*

Jesus Kristus oppfylte frelses-løftene i GT,   og opprettet den nye frelses-pakten i NT.

Bibelen - "biblia" på gresk betyr samling av bøker eller skrifter - og består av to hoveddeler:

 

(GT) Det gamle testamentet 

er en samling av 39 jødiske skrifter som bl.a. inneholder de 10 budene, salmene og profetiene om frelserkongen Messias (Kristus).

 

(NT) Det nye testamentet 

har 27 skrifter på gresk som forklarer at løftene i GT ble oppfylt av Jesus. Han opprettet den nye frelsespakten for jødene og alle folkeslag.

 

Den kristne bibelen består av både GT og NT med til sammen 66 skrifter. 


 

Bibelen på internett:

www.bibel.no

 

Lenker:


www.kristentro.no

www.velsignet.com

www.oneminuteblessing.com


Kontakt:

post@bibelhistorien.no


© www.bibelhistorien.no

-   Magne AN Vagnes
Illustrasjoner av Gustave Doré


Messias


Var Jesus fra Nasaret den lovede Messias?


Da løftene om frelserkongen for Israel syntes helt umulige å oppfylle, ble de likevel oppfylt mens keiser Augustus regjerte som keiser i Romerriket. Gud utvalgte en ung jomfru, Maria, til å føde "den salvede" og kalle ham Jesus som betyr "frelser" -  for han skal frelse sitt folk fra deres synder (Lukas 1, 26 – 38).


Jesus fra Nasaret ble som voksen døpt i elven Jordan. Da kom Den hellige ånds kraft over ham og han begynte sin åndelige tjeneste. Jesus erklærte seg som "den salvede" - Messias -ved å proklamere en profeti fra  Jesaja:  - Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren (Lukas 4, 16 – 21).


Prestene og folk flest forventet at Messias skullle være en mektig politisk og militær leder i likhet med kong David. Men Jesus gikk fra by til by og forkynte at Guds rike var kommet til jorden. Budskapet ble bekreftet med helbredelser  av syke, utdrivelser av onde ånder og oppvekkelser av døde. Mange trodde på ham som Israelsfolkets åndelige frelseskonge.


Fordi Jesus erklærte seg som Guds sønn, anklaget prestene ham for gudsbespottelse. I påsken år 33 ble han grepet og dømt til døden. Profetene hadde forutsagt at Messias skulle dø som sonoffer for menneskenes synder (Jesaja 53). Kvelden før sin død samlet han sine 12 disipler til påskemåltidet. Her opprettet han en ny pakt mellom Gud og alle folkeslag. Jesus kunngjorde at hans hellige blod frelser alle mennesker fra deres synder, og brukte vinen som bilde på sitt blod. Han brukte brødet som bilde på sin kropp og brøt det i stykker. Så påla han  disiplene å minnes dette i nattverden.


Jesus ble korsfestet og begravet i påsken år 30. Men den tredje dagen sto han opp fra døden, slik profetene hadde forutsagt. Han samlet etterpå disiplene og ga dem befaling om å være vitner  (Apostlenes gjerninger 10, 37- 43).