Bibelhistorien.no

10 spørsmål og svar

kort, enkelt, oversiktlig 

*

Jesus Kristus oppfylte frelses-løftene i GT,   og opprettet den nye frelses-pakten i NT.

Bibelen - "biblia" på gresk betyr samling av bøker eller skrifter - og består av to hoveddeler:

 

(GT) Det gamle testamentet 

er en samling av 39 jødiske skrifter som bl.a. inneholder de 10 budene, salmene og profetiene om frelserkongen Messias (Kristus).

 

(NT) Det nye testamentet 

har 27 skrifter på gresk som forklarer at løftene i GT ble oppfylt av Jesus. Han opprettet den nye frelsespakten for jødene og alle folkeslag.

 

Den kristne bibelen består av både GT og NT med til sammen 66 skrifter. 


 

Bibelen på internett:

www.bibel.no

 

Lenker:


www.kristentro.no

www.velsignet.com

www.oneminuteblessing.com


Kontakt:

post@bibelhistorien.no


© www.bibelhistorien.no

-   Magne AN VagnesBibelhistorien

handler om

 

* Fellesskapet:

Gud skapte menneskene til å leve på  jorden i et evig fellesskap med seg.


* Syndefallet:

Menneskene ble fristet av Satan til opprør og frafall fra Gud.

Syndefallet la hele menneskeheten under lidelse, død og fortapelse.


* Frelsen:

Guds sønn - Jesus Kristus - beseiret Satan og brøt syndens makt.

Hans sonoffer gjenopprettet forholdet mellom menneskene og Gud.


 

Tekstene i  www.Bibelhistorien.no bygger på et evangelisk bibelsyn.


Bibel - 2011

 

Et mål med Bibel 2011 har vært å komme tettere på  de hebraiske gammel-testamentlige og de greske ny-testamentlige grunntekstene, og gjøre dem lettere forståelig i vår tid.

 

 

Utgiver: Det Norske Bibelselskapet


Bibelen – Guds Ord

 

Det er en nesten ordrett oversettelse  fra grunntekstene på hebraisk, arameisk og gresk. Oversettelsen ble gjennomført i 1997 av en tverrkirkelig gruppe teologer.

 

 

Utgiver: Bibelforlaget

Takk for du besøker Bibelhistorien.no.


Les gjerne bibelhenvisningene i din egen bibel -

og ta del i verdens viktigste historie som aldri avsluttes, men varer i evighet.