Bibelhistorien.no

10 spørsmål og svar

kort, enkelt, oversiktlig 

*

Jesus Kristus oppfylte frelses-løftene i GT,   og opprettet den nye frelses-pakten i NT.

Bibelen - "biblia" på gresk betyr samling av bøker eller skrifter - og består av to hoveddeler:

 

(GT) Det gamle testamentet 

er en samling av 39 jødiske skrifter som bl.a. inneholder de 10 budene, salmene og profetiene om frelserkongen Messias (Kristus).

 

(NT) Det nye testamentet 

har 27 skrifter på gresk som forklarer at løftene i GT ble oppfylt av Jesus. Han opprettet den nye frelsespakten for jødene og alle folkeslag.

 

Den kristne bibelen består av både GT og NT med til sammen 66 skrifter. 


 

Bibelen på internett:

www.bibel.no

 

Lenker:


www.kristentro.no

www.velsignet.com

www.oneminuteblessing.com


Kontakt:

post@bibelhistorien.no


© www.bibelhistorien.no

-   Magne AN Vagnes
Illustrasjoner av Gustave Doré


Gjenopprettelsen


Hva er Guds plan for evigheten?


- Hva er tegnet på verdens ende?, spurte disiplene etter Jesu oppstandelse og før han dro tilbake til Himmelen. Jesus svarte at det vil bli mange naturkatastrofer, stor sosial uro og verdenskriger. Men det viktigste tegnet er at alle folkeslag først skal få høre Evangeliet, "de gode nyhetene", så de kan tro på syndenes tilgivelse og få gjenopprettet sitt forhold til Gud.


Jesus forklarte at når tiden er inne vil han komme for å hente alle som tror på ham, menigheten, til Himmelen. Både levende og døde troende skal få åndelige kropper som aldri dør. Menigheten er "Lammets brud" som skal feire gjenforeningen med Jesus som et bryllup i Himmelen (Matteus 24, 3-14).


Guds engler skal binde Satan for en lang periode. Jesus kommer tilbake til  Jerusalem som Israels konge,  slik profetene skrev, og hele verden vil omfattes av hans Fredsrike i tusen år (Jesaja 65, 17-25). Deretter vil Guds dom over menneskehetens opprør bli utført. Døde og levende skal  samles foran Guds trone. "Livets bok" vil bli åpnet og alle som har fått sine navn skrevet her fordi de trodde på Jesu frelsesverk, vil arve evig liv. Men Satan og hans demoner, samt alle mennesker som fulgte hans opprør, vil lide evig fortapelse (Åpenbaringen 20, 11-15).


Til slutt gjenoppretter Gud sin skaperplan. Jorden er ikke lenger under Satans ødeleggende makt, derfor skal hele skaperverket bli som en ny himmel og jord. Guds plan for menneskeheten er evig liv med alle velsignelser i fullkommen herlighet (Åpenbaringen 21,1- 4).


- Se, Guds bolig er hos menneskene.  Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte. (Åpenbaringen 21,3).