Bibelhistorien.no

10 spørsmål og svar

kort, enkelt, oversiktlig 

*

Jesus Kristus oppfylte frelses-løftene i GT,   og opprettet den nye frelses-pakten i NT.

Bibelen - "biblia" på gresk betyr samling av bøker eller skrifter - og består av to hoveddeler:

 

(GT) Det gamle testamentet 

er en samling av 39 jødiske skrifter som bl.a. inneholder de 10 budene, salmene og profetiene om frelserkongen Messias (Kristus).

 

(NT) Det nye testamentet 

har 27 skrifter på gresk som forklarer at løftene i GT ble oppfylt av Jesus. Han opprettet den nye frelsespakten for jødene og alle folkeslag.

 

Den kristne bibelen består av både GT og NT med til sammen 66 skrifter. 


 

Bibelen på internett:

www.bibel.no

 

Lenker:


www.kristentro.no

www.velsignet.com

www.oneminuteblessing.com


Kontakt:

post@bibelhistorien.no


© www.bibelhistorien.no

-   Magne AN Vagnes
Illustrasjoner av Gustave Doré


David: frelserkongen


Hva ble kong David kjent for?

 

Josva krysset Jordan-elven og inntok Kanaans land. Her bosatte folket seg i 12 regioner fordelt på sine 12 stammer. Fire dommere ble valgt som folkets øverste ledere, mest kjent er profeten Samuel. Men folket ønsket seg en konge og valgte krigeren Saul, som imidlertid sviktet på grunn av ulydighet mot Gud og ble forkastet.


Samuel salvet da gjetergutten David som neste konge (1. Samuel 16).  Allerede som gjetergutt viste han stort mot og drepte krigskjempen Goliat med en steinslynge som våpen. Slik overvant han Israels mektigste fiende, filistrene. David ble svært populær blant folket, men Saul ble sjalu og prøvde å drepe ham. David flyktet, et stort antall krigere fulgte ham og ble hans soldater. Etter Sauls død ble David utropt til konge over alle Israels 12 stammer. Han tilhørte selv Juda stamme. (1. Samuel 17)


Kong David var en dyktig hærfører som beseiret alle fiendene og underla seg nabolandene. Han erobret også fjellbyen Jerusalem og gjorde den til hovedstad i et stort israelsk rike. Han bestemte at alle de israelske stammene skulle komme til Jerusalem hver påske for å tilbe Gud. Han planla også å bygge et tempel for JHVH, men det ble reist av hans yngste sønn, Salomo, etter Davids død (2. Samuel 5, 6 - 12)


David ble kjent for sine mange salmer. I flere av salmene beskrev han en framtidig konge som skulle beskytte og styre Israel med rettferdighet. Han skullel bære tittelen Messias. Profetene som levde senere, fortsatte å beskrive en kommende frelserkonge for Israel.  Hans rike skulle bli bli fredsrike over hele jorden (Salme 23).


(David levde ca. 1000 – 950 f. Kr)