Bibelhistorien.no

10 spørsmål og svar

kort, enkelt, oversiktlig 

*

Jesus Kristus oppfylte frelses-løftene i GT,   og opprettet den nye frelses-pakten i NT.

Bibelen - "biblia" på gresk betyr samling av bøker eller skrifter - og består av to hoveddeler:

 

(GT) Det gamle testamentet 

er en samling av 39 jødiske skrifter som bl.a. inneholder de 10 budene, salmene og profetiene om frelserkongen Messias (Kristus).

 

(NT) Det nye testamentet 

har 27 skrifter på gresk som forklarer at løftene i GT ble oppfylt av Jesus. Han opprettet den nye frelsespakten for jødene og alle folkeslag.

 

Den kristne bibelen består av både GT og NT med til sammen 66 skrifter. 


 

Bibelen på internett:

www.bibel.no

 

Lenker:


www.kristentro.no

www.velsignet.com

www.oneminuteblessing.com


Kontakt:

post@bibelhistorien.no


© www.bibelhistorien.no

-   Magne AN Vagnes
Illustrasjoner av Gustave Doré


Adam: menneskene


Hvordan oppstod menneskene?

 

Det første mennesket ble ikke utviklet fra dyrene, men skapt av Gud, som brukte grunnstoffene på jorden til å danne menneskekroppen og blåste sin ånd i det, så det ble levende. Mennesket ble opprinnelig skapt i Guds bilde som et åndelig vesen med Guds natur. – Da formet Herren Gud mennesket av støv fra jorden. Han blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning (1. Mosebok 2, 7).


Navnet Adam er avledet av det hebraiske ordet Adama som betyr "rød jord", ettersom mannen ble skapt av jorden. Eva betyr liv eller "mor" fordi hun var den første kvinnen. Adam og Eva er egentlig ikke egennavn, men omtales som det første paret som menneskeheten stammer fra (1. Mosebok 1, 27).


Mennesket ble også skapt som Guds åndelige barn  med en høyere posisjon enn englene som er tjenende ånder. Gud ga menneskene råderett og forvalteransvar over jorden med alt den har, men Gud eier jorden.


Edens hage var modellen for en fullkommen jord. Planter og trær var friske og bar god frukt. Dyr og mennesker levde sammen i harmoni. Her skulle menneskeheten utvikle seg i et fullkomment skaperverk. (1. Mosebok 1, 28)


Bibelen beskriver ikke alle detaljer, f.eks. hvorfra Adams sønner fikk sine koner. Men hensikten er å gi en oversikt over menneskehetens historie. – Dette er boken om Adams slektshistorie… (1. Mosebok 5,1).


(Eva og Adam ble skapt ca. 4000 år f.Kr - ifg. Usher, en engelsk biskop som utfra bibeltekstene beregnet en tidslinje fra Adam til Jesus)