Bibelhistorien.no

10 spørsmål og svar

kort, enkelt, oversiktlig 

*

Jesus Kristus oppfylte frelses-løftene i GT,   og opprettet den nye frelses-pakten i NT.

Bibelen - "biblia" på gresk betyr samling av bøker eller skrifter - og består av to hoveddeler:

 

(GT) Det gamle testamentet 

er en samling av 39 jødiske skrifter som bl.a. inneholder de 10 budene, salmene og profetiene om frelserkongen Messias (Kristus).

 

(NT) Det nye testamentet 

har 27 skrifter på gresk som forklarer at løftene i GT ble oppfylt av Jesus. Han opprettet den nye frelsespakten for jødene og alle folkeslag.

 

Den kristne bibelen består av både GT og NT med til sammen 66 skrifter. 


 

Bibelen på internett:

www.bibel.no

 

Lenker:


www.kristentro.no

www.velsignet.com

www.oneminuteblessing.com


Kontakt:

post@bibelhistorien.no


© www.bibelhistorien.no

-   Magne AN Vagnes
Illustrasjoner av Gustave Doré


Abraham: trospakten


Hvordan blir Abraham kalt "troens far"?

 

Menneskene forlot troen på JHVH og tilbad månen og stjernene i stedet som avguder.  Men Abram søkte den eneste sanne Gud. Da møtte JHVH  ham, talte med ham, og ga utvalge ham til å bli stamfar for et nytt folkeslag. Det skulle bli Guds eiendomsfolk.  - Jeg vil opprette min pakt mellom meg og deg og etterkommerne dine fra slekt til slekt, en evig pakt: Jeg vil være Gud for deg og etterkommerne dine ( 1. Mosebok 17, 7).


Guds løfter om et nytt folkeslag syntes umulig, da det viste seg at hans kone Sarai ikke kunne få barn. Begge var dessuten blitt svært gamle. Men Gud formante dem til å tro på løftet som han hadde gitt dem, så ville det oppfylles i rette tid. Han forandret Abrams navn til Abraham - som betyr  "far for mange folkeslag" (1.Mosebok, 7,5). Han var 100 år da de fikk  sønnen Isak.


Abraham trodde på Guds løfte, også da Gud befalte ham å ofre sønnen. Abraham trodde at om Isak døde, ville Gud gjøre ham levende igjen for å oppfylle sitt løfte. Gud hindret dette tilslutt, men det ble et profetisk forbilde på en handling som Gud selv gjennomførte to tusen år senere. Da ofret Gud sin egen sønn til soning for menneskehetens synder  (Hebreerne 11, 17 – 19).


Abrahams tro førte Guds plan videre. Abraham ble far til Isak, og Isak fikk sønnen Jakob som Gud ga navnet Israel. Herfra stammer israelittene som utviklet seg fra 12 stammefedre  - "patriarkene" (1. Mosebok 46,2-7).


(Abraham levde ca. 2000 - 1800 f. Kr)