Bibelhistorien.no

10 spørsmål og svar

kort, enkelt, oversiktlig 

*

Jesus Kristus oppfylte frelses-løftene i GT,   og opprettet den nye frelses-pakten i NT.

Bibelen - "biblia" på gresk betyr samling av bøker eller skrifter - og består av to hoveddeler:

 

(GT) Det gamle testamentet 

er en samling av 39 jødiske skrifter som bl.a. inneholder de 10 budene, salmene og profetiene om frelserkongen Messias (Kristus).

 

(NT) Det nye testamentet 

har 27 skrifter på gresk som forklarer at løftene i GT ble oppfylt av Jesus. Han opprettet den nye frelsespakten for jødene og alle folkeslag.

 

Den kristne bibelen består av både GT og NT med til sammen 66 skrifter. 


 

Bibelen på internett:

www.bibel.no

 

Lenker:


www.kristentro.no

www.velsignet.com

www.oneminuteblessing.com


Kontakt:

post@bibelhistorien.no


© www.bibelhistorien.no

-   Magne AN Vagnes
Illustrasjoner av Gustave Doré


Gud: skaper og far


Hvem eller hva er Gud?

 

Gud er ånd. Men Gud er ikke en upersonlig kraft. Gud har følelser, tanker og vilje. Gud er usynlig for oss, men kan vise seg i fysisk skikkelse som et menneske eller engel mm.


Gud er skaperen som har skapt både det åndelige og fysiske, himmelen og jorden, og har omsorg for sitt skaperverk. - I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden (1 Mos 1,1). Gud omtales som far for alle mennesker, men spesielt for de troende.

 

Guds navn skrives med konsonantene JHVH på hebraisk og uttales Jahve som betyr "Jeg er". - Jeg er den jeg er (2 Mos 3,14). Navnet ble holdt så hellig at folket ikke uttalte det, men brukte i stedet begrepet Herren, Elohim, som betyr "den allmektige".

 

Gud er evig. Han har alltid eksistert og vil aldri opphøre å eksistere (Salme 90,2). Gud er allmektig. Han regjerer fra Himmelen utenfor jorden, det høyeste sted i åndelig forstand. Men Gud er også alle steds nærværende. Han kan for eksempel ta bolig i bestemte bygninger (tabernaklet, templet) og i menneskers ånd. - I det høye og hellige bor jeg og hos den som er knust og nedbøyd i ånden (Jesaja 57,15).

 

Det finnes bare én Gud. Avguder er menneskeskapte forestillinger eller falne engler som tilbes på grunn av uvitenhet. - Det finnes ingen annen gud enn jeg (5 Mos 32,39).


Bibelen forklarer Guds vesen i tre skikkelser - Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Gjennom GT åpenbares Faderen. I NT åpenbares Sønnen som Jesus Kristus. Den hellige ånd tar bolig i de troende. I kristen troslære kalles Guds vesen for treenigheten.